Bestyrelsen for Horsens Kirkegårde søger ny kirkegårdsleder snarest muligt.

Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 36 (skalatrin 49), med et pensionsgivende tillæg på årligt 49.800 marts 2012 niveau.

Horsens Kirkegårde, der ejes af Klostersognet, Sønderbro Sogn og Vor Frelsers Sogn, er udskilt til en selvstændig kirkegårdsbestyrelse. Kirkegårdsbestyrelsen er nedsat af menighedsrådene i Klostersogn, Vor Frelser sogn og Sønderbro sogn. Kirkegårdslederen refererer til kirkegårdsbestyrelsen og har i samarbejde med 2 kirkegårdsassistenter et selvstændigt ansvar for driften af Horsens tre bykirkegårde, kapel og krematorium.

Vi søger en kirkegårdsleder, der kan bidrage kreativt til udviklingen af kirkegårdene som grønne anlæg, begravelsespladser og som servicevirksomhed i forhold til kirkegårdenes brugere. Desuden at videreudvikle arbejdsgange og metoder med henblik på fortsat effektivisering og optimering af kirkegårdenes drift. Desuden er det vigtigt, at du kan sikre det gode arbejdsmiljø og bevare og udvikle en attraktiv arbejdsplads.

Horsens Kirkegårde

Horsens Kirkegårde omfatter Nordre Kirkegård på 2,8 ha er fra 1835, Østre på 7,6 ha fra 1876 og Vestre Kirkegård med kapel og krematorium er på 14,6 ha og blev taget i brug i 1939.

Den daglige ledelse 2 kirkegårdsassistenter. Personalet omfatter 29 personer - heraf 3 på Kirkegårdenes Kontor.

Der er budgetteret med driftsudgifter på 14,7 mio. og indtægter på 8,9 mio. i 2017. Kirkegårdene har et varieret udbud af forskellige gravstedstyper. Der nedsættes ca. 65 kister og 300 urner årligt, og der bliver foretaget ca. 1.350 brændinger.

Faglige kvalifikationer

  • relevant faglig uddannelse. Ansøgere der har uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt eller tilsvarende blive foretrukket
  • indgående kendskab til og praktisk erfaring med kirkegårdsdrift, herunder gartnermæssige og administrative opgaver, samt drift af krematorium
  • indgående kendskab til personaleledelse og arbejdsmiljø
  • indgående kendskab til økonomi, herunder budget og regnskab
  • kendskab til forholdene omkring Folkekirken.
  • gode IT kundskaber
  • kendskab til gældende regler for begravelser, bisættelser og urnenedsættelser

Personlige egenskaber

  • gode lederegenskaber
  • gode samarbejdsevner
  • gode informative evner (skal løbende informere bestyrelsen om driften og den økonomiske udvikling for kirkegårdene)
  • gode kontaktegenskaber (kontakt til offentlighed, pårørende, kunder og leverandører)
  • god til planlægning, prioritering og opfølgning af opgaverne
  • ansvarsbevidsthed (har ansvaret for kirkegårdenes drift og udvikling)

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Den stiles til Kirkegårdsbestyrelsen og indsendes til Horsens Kirkegårde, Kildegade 31, 8700 Horsens eller elektronisk til Kirkegårdskontoret på info@horsenskirkegaarde.dk.  Ansøgninger skal være modtaget senest den 15. september 2017.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos bestyrelsesformand Jørn Bjørnskov på telefon 28 340 240.

Kontakt os