Valg af gravsted

Når man skal vælge gravsted, er det vigtigt at tage sig god tid.

Hvis den afdøde har udtrykt ønske til gravstedstypen, bør man som udgangspunkt følge dette ønske. Hvis ikke, så forhast dig ikke med valget af gravsted - tænk dig godt om og undersøg mulighederne.

Du bør altid besøge kirkegården, før du vælger et gravsted, da det er vigtigt, at du og din familie selv ser de forskellige typer af gravsteder og de omgivelser, de ligger i. Kontakt kirkegårdskontoret for aftale om udtagelse af gravsted.

 

Hvilken kirkegård?

Hver af vores tre kirkegårde tilbyder flere forskellige gravstedstyper. Hvis du klikker på den enkelte kirkegård herunder, kan du se hvilke gravstedstyper denne rummer.

 

Kiste eller urne?

Skal afdøde kremeres og nedsættes i jorden i en urne, eller skal der ske kistebegravelse?

Der er mulighed for at nedsætte urner i kistegravsteder, men ikke kister i urnegravsteder.

Fredningsperioden - den tid en grav skal henligge urørt - er 25 år for kistegravsteder og 10 år for urnegravsteder og barnegrave.
Brugsretten til et gravsted skal som minimum erhverves for fredningsperioden. Når fredningsperioden er udløbet kan brugsretten fornyes (dog ikke for anonyme gravsteder).

 

Kendt eller ukendt gravplads?

Den enkelte gravplads kan være kendt (markeret med et præcist geografisk stedfæstet gravminde) eller ukendt (ikke markeret/anonym).

For nogle er et ukendt gravsted det rigtige. Andre foretrækker at kende gravstedets præcise beliggenhed. Undertiden vælges et ukendt gravsted, fordi afdøde havde udtrykt ønske om ikke at være til besvær. Men på kirkegårdene oplever vi ofte, at netop savnet af et kendt gravsted bliver en belastning for familien.

 

Kirkegårdens bestemmelser om gravstedet 

Når du køber brugsretten til et gravsted, er du forpligtet til at overholde de bestemmelser kirkegården har fastsat omkring gravstederne i den afdeling, hvor gravstedet er beliggende. 

Du kan læse om kirkegårdenes bestemmelser i kirkegårdsvedtægten og i de særlige bestemmelser for de forskellige afdelinger på de 3 kirkegårde. 

 

Gravstedets fremtidige vedligeholdelse - tidsforbrug og priser 

Når man vælger gravstedstype, bør man samtidig tage stilling til den fremtidige pleje og vedligeholdelse af gravstedet.
Det er meget forskelligt, hvor plejekrævende de forskellige gravstedstyper er.
Overvej om familien selv vil passe gravstedet, eller om det er bedre at overlade det til kirkegården. Vi oplever undertiden, at familien undervurderer arbejdsomfanget, når de vælger selv at passe gravstedet, hvilket resulterer i misvedligeholdte gravsteder. 

Individuelle gravsteder er typisk anlagt med plejekrævende elementer, og plejen skal foretages individuelt - det gør arbejdet mere tidskrævende og dermed også dyrere end fællesgravene. 
Generelt er de individuelle traditionelle kistegravsteder den dyreste gravstedstype. De billigste gravstedstyper er fællesgrave i græsplæner.  

Du kan finde kirkegårdens priser her, eller ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

 

 

Urnenedsættelse

Som pårørende skal du selv ringe til kirkegårdskontoret for aftale om urnenedsættelse. Urnen er normalt klar 6 hverdage efter højtideligheden.

På Horsens kirkegårde kan der laves aftale om urnenedsættelse på alle hverdage mellem kl. 8.30 og 14.30 samt den 1.lørdag i hver måned. Om lørdagen tildeles man en tid i den rækkefølge, urnenedsættelserne bliver bestilt, og her er sidste tid for urnenedsættelse kl. 13.30.