Gravstenen er dit ansvar

 

Hvad du skal vide om gravsten og sikkerhed på Horsens kirkegårde.

Du er som gravstedsejer ansvarlig for, at stenene på gravstedet ikke er til fare for besøgende eller ansatte på kirkegården. Som gravstedsejer er du lejer af jorden, men er ejer af alt, der er over jorden. Hvis der ikke er lavet specifikke aftaler, er det gravstedsejer, der er ansvarlig for monumentets sikkerhed.

Hvis et monument forvolder person- eller tingskade ved, at hele eller dele af monumentet vælter, falder af eller lign., er det gravstedsejer, der bærer det fulde økonomiske og juridiske ansvar.

 

Procedure ved usikre gravsten og monumenter.

Hvis en gravsten eller et monument på et gravsted er usikkert, skal det tydeligt markeres som usikkert – f.eks. med ’bolsjebånd’, indtil monumentet er sikret.

Når et monument er konstateret usikkert, har gravstedsejer en frist på 3 måneder til at sikre monumentet. Hvis gravstedsejer ikke får sikret monumentet inden for denne frist, sørger kirkegården for, at monumentet lægges pænt ned med indskriften opad, hvilket sker på gravstedsejers regning.

Er der en særlig risiko forbundet med monumentet – f.eks. at det kan vælte ud på et åbent areal eller på anden måde udgøre en akut fare – skal der umiddelbart etableres en afspærring – f.eks. med ”bolsjebånd”, og monumentet skal herefter lægges ned så hurtigt som muligt uden hensyntagen til de frister, der i øvrigt gælder for henvendelser til gravstedsejer og dennes mulighed for selv at sikre monumentet.

 

Økonomi.

Omkostninger til sikring af monumenter påhviler alene gravstedsejer, uanset om det er kirkegården, indehaveren selv, stenhugger eller andre, der sikrer monumentet, og uanset om sikringen sker ved permanent at lægge monumentet ned, sikre fundering og øvrig konstruktion eller andet.

Gravstedsejer kan for egen regning lade f.eks. stenhugger eller lign. kontrollere et monuments sikkerhed, hvis de ønsker det. Dette fjerner ikke kirkegårdens ret til når som helst at kontrollere monumentsikkerheden.

 

Pasning og pleje på gravsteder med usikre monumenter.

Vi har på Horsens Kirkegårde et ansvar for, at vores medarbejdere på kirkegårdene kan udføre deres arbejdsopgaver uden risiko for en mulig arbejdsskade/ulykke. Dette betyder, at kirkegårdens personale ikke må udføre pasning og pleje på gravsteder med usikre monumenter.

 

Klik her, hvis du vil vide mere om gravstenssikkerhed på Horsens Kirkegårde.