Nordre kirkegård

Nordre kirkegård er den ældste af vores tre kirkegårde. Den er anlagt i 1835 som en assistenskirkegård, der skulle aflaste den gamle begravelsesplads inde i byen omkring Klosterkirken. Efter en udvidelse mod nord, taget i brug i 1860, dækker kirkegården et areal på 2,8 ha.

Nordre kirkegård er karakteriseret ved den lange lindeallé, plantet i kirkegårdens længdeakse ved kirkegårdens anlæggelse i 1835. Herudover rummer den mange bevaringsværdige gravsteder og monumenter, hvortil der er knyttet historier om datidens borgere. Der er flere steder på kirkegården opsat skilte med QR koder, som fortæller historien om den/dem, der ligger i gravstedet.

På kirkegården er der også et fællesmomument for faldne soldater fra de slesvigske krige i 1848-50 og 1864, som er rejst i 1866 på en mindehøj, der er anlagt på skråningen i kirkegårdens ældste, nordøstlige afsnit.

 

Gravstedstyper på Nordre kirkegård

Gravsteder til urner:

 

Gravsteder til kister:

 

Kirkegårdene i Horsens - lidt historie

Læs om kirkegårdenes historie:

Dokument fra Bogværket Danmarks Kirker

 

 

Oversigtskort

 Klik  her hvis du gerne vil have en pdf-udgave (udskriftsvenlig version af oversigtskortet)

Se kirkegården på google maps

 Oversigtskort Nordre Kirkegård