Nordre kirkegård

Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder

Tillæg til kirkegårdsvedtægt

 

Oversigtskort

 Klik  her hvis du gerne vil have en pdf-udgave (udskriftsvenlig version af oversigtskortet)

Se kirkegården på google maps

 Oversigtskort Nordre Kirkegård

 

Individuelle gravsteder

Individuelle gravsteder er den traditionelle gravform på danske kirkegårde.
Du bestemmer selv indretningen af gravstedet og har selv ansvaret for at passe det. Kirkegården kan tilbyde at udføre pleje og vedligehold, samt levere en række tillægsydelser som årstidens blomster, buketter på mærkedage, vintergrandækning, m.m.


 

Traditionelt kistegravsted med beplantning

Findes i alle afdelinger på kirkegården. Afdeling A, B, C, D, E, F, G, H, J og K.
Gravstedets kendetegn er den stedsegrønne hæk, der afgrænser gravstedet. Alle hække betragtes som en del af kirkegårdens fællesanlæg, som anlægges, plejes og vedligeholdes af kirkegården. Gravstedets anlæg med belægning, trædesten, beplantning mv. kan indrettes og udformes på mange forskellige måder. Kirkegården giver meget gerne råd og vejledning og tilbyder at udføre arbejdet.

Traditionelle gravsteder Nordre Kirkegård

Pris: Se takster.

 

Fælles gravanlæg

Fælles gravanlæg er anlagt med fælles beplantning eller græs. Gravstederne bliver vedligeholdt af kirkegården.
Du kan ikke selv bestemme indretning og pyntning af gravstedet. Ansvaret for at passe gravstedet er overladt til kirkegården.Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk - Kirkegården anlægger, plejer og vedligeholder hele gravanlægget. Du må ikke selv foretage nyanlæg, ændringer eller tilføjelser i anlæg og gravsted.
Du skal overholde kirkegårdens bestemmelser, som er udformet for at sikre et harmonisk helhedsindtryk af gravanlægget.

 

Urnefællesgrav med græs.

Findes i afdeling A.
Gravrum afgrænset af rammehække. Hvert gravrum indeholder 6 - 18 gravsteder udlagt i græs og afgrænset af brostensborder og stier. Mellem rækkerne af gravsteder er der plantet lave fritvoksende hække. I hvert gravsted kan nedsættes op til 6 urner. Der kan ikke nedsættes kister.

Gravsten er nedsat i græsplæne. Der må kun placeres en gravsten på hver gravplads. Stenen skal placeres ved gravstedets bagkant.
Liggesten skal placeres i flugt med jordoverfladen og udføres i sandsten eller granit, som kvadratiske liggesten med mål 55 x 55 cm.

Pynt: Der må placeres 2 vaser nedgravet i græsset pr. gravplads. Vaserne skal nedgraves i flugt med jordoverfladen og være af et materiale, der kan tåle overkørsel med plæneklipper. Kirkegården kan mod betaling levere en egnet vase, der nedgraves uden beregning. Der må lægges granpynt, buketter og anden udsmykning af midlertidig karakter på liggesten. Udsmykning skal i sin helhed holdes indenfor stenens kant. 

Pris: Se takster.

Kistefællesgrav med græs.

Findes i afdeling C.
Disse gravsteder er udlagt i ledige græsplænearealer mellem de hækafgrænsede traditionelle gravsteder i afdeling C. Gravstederne består udelukkende af græsareal og gravsten - der er dog mulighed for at få anlagt et bed ved gravstenen til beplantning, årtidsblomster, granpynt eller anden udsmykning. Bedet anlægges og vedligeholdes af kirkegården.

Gravsten er nedsat i græsplæne. Der må kun placeres 1 gravsten på hver gravplads. Stenen skal placeres ved gravstedets bagkant. Liggesten skal placeres i flugt med jordoverfladen  og udføres i sandsten eller granit, som kvadratiske liggesten med mål 55 x 55 cm.
Gravsteder i græs med valgfri gravstenstype
Pynt: Der må placeres 2 blomstervaser nedgravet i græsset pr. gravplads som er uden bed. Vaserne skal nedgraves i flugt med jordoverfladen og være af et materiale, der kan tåle overkørsel med plæneklipper. Kirkegården kan mod betaling levere en egnet vase, der nedgraves uden beregning. Der må lægges granpynt, buketter og anden udsmykning af midlertidig karakter på liggesten. Udsmykning skal i sin helhed holdes indenfor stenens kant. Udsmykning må ikke placeres på/i græsset.

Pris: Se takster.

Kontakt os