Traditionelle kistegravsteder

De traditionelle kistegravsteder findes på hele kirkegården, men en del af afdelingerne er lukket for nysalg. Der er åben for salg i afdeling A, B, C, D, E, og F.

Gravstedets kendetegn er den stedsegrønne hæk, der afgrænser gravstedet. Gravstedets indretning/anlægning kan udformes på mange forskellige måder, og du må gerne selv anlægge gravstedet. Vær dog opmærksom på, at de gældende bestemmelser i flg. vedtægten bliver overholdt. Kirkegården giver gerne råd og vejledning og tilbyder også at udføre arbejdet for dig mod betaling.

Kirkegården kan desuden tilbyde mod betaling at udføre pleje og vedligehold, samt levere en række tillægsydelser såsom årstidens blomster, buketter på mærkedage, grandækning mv.