Vi arbejder med forvaltning og drift af kirkegårde


Alle kirkegårdene i Horsens Kommune er folkekirkelige og det lokale ejerskab varetages af menighedsrådene i de enkelte sogne indenfor Horsens Provsti, Århus Stift

Horsens Kirkegårde er en offentlig virksomhed, som er resultatet af et samarbejde mellem menighedsrådene i Vor Frelser Sogn, Klostersogn og Sønderbro Sogn
De 3 bysogne har udskilt deres kirkegårde til en selvstændig kirkegårdsbestyrelse. Bestyrelsen har ansat kirkegårdsledelse og personale til varetagelse af forvaltning og drift af kirkegårdene: Nordre Kirkegård, Østre Kirkegård og Vestre Kirkegård.

Horsens Kirkegårde er først og fremmest et begravelsesvæsen. Vores kerneopgave er at sikre begravelsesplads til alle.

Men kirkegårdene er jo også for de levende - både dem, der har afdøde slægtninge på kirkegården - og dem, der blot ønsker at bruge kirkegårdsarealerne, som en del af byens frie grønne uderum med plads til ro, fordybelse og eftertanke. I Danmark er der tradition for, at kirkegårdene altid skal være vedligeholdt i en meget høj gartnerisk kvalitetstilstand.
Derfor er Horsens Kirkegårde også en professionel have-og parkforvaltning, som arbejder med havekunst, udvikling, anlæg og intensiv pleje af alt det grønne på kirkegårdene.

Det daglige arbejde i kirkegårdsforvaltningen er særdeles alsidigt. Vores arbejdsopgaver og kernekompetencer kan opdeles i 4 hovedfunktioner:

 1. Begravelsesvæsen.
 2. Krematoriedrift.
 3. Anlægsgartneri.
 4. Have- og parkdrift.

 

Vores værdier

 • Vi sikrer begravelsesplads til alle.
 • Vi samarbejder med bedemænd og præster og hjælper med alt det praktiske omkring begravelser og højtideligheder.
 • Vi rådgiver og giver gratis personlig vejledning om valg af gravsted.
 • Vi yder høj service og tilbyder gartnerisk pleje og vedligehold af gravsteder. 
 • Vi værner om de enkelte gravsteder. Vi ved, at gravstederne repræsenterer uvurderlige værdier for de efterladte.
 • Vi bevarer og beskytter kirkegårdenes bevaringsværdige gravminder og umistelige kulturværdier.
 • Vi udvikler og vedligeholder kirkegårdene, så de fremstår som smukke rammer for begravelsesplads og som grønne oaser i byen med plads til ro og fordybelse.
 • Vi arbejder professionelt med forvaltning, administration, ledelse, styring og løbende optimering af kirkegårdsdriften. Vi stræber efter driftsstyringssystemer, der kan dokumentere direkte og synlig sammenhæng mellem arbejdsmængde, kvalitet og ressourceforbrug.
 • Vi fastholder og udvikler arbejdsmiljøet og det gode samarbejdsklima på vores arbejdsplads. Vi taler med hinanden - ikke om hinanden. Daglig trivsel og arbejdsglæde er vores vigtigste værdi.
 • Vi er rummelige og giver plads til personer med nedsat arbejdsevne, jobtræningspersoner og andre, der ikke kan forventes at arbejde på fuld højde med flertallet.
 • Vi vægter fagligheden højt. Vi er stolte af vores fag - og vi sørger for løbende at opdatere vores viden gennem deltagelse i efteruddannelse, kursus, erfa-grupper m.m.
 • Vi er arbejdssomme og løfter i fælles flok. Vi hjælper hinanden og arbejder teambaseret.

  

Om vores logo

Ved første øjekast er det ganske enkelt et træ, hvortil der står HORSENS KIRKEGAARDE. Anskues logoet som et træ, skal de 3 hovedgrene i træet symbolisere de 3 bysogne som samarbejdet og virksomheden er grundlagt omkring.

Bomærket viser dog mere end "bare" et træ, hvis der bliver kikket rigtig godt på det grønne emblem, former træets grene siderne på flere gravsten, der står i to vinkler.

Den grønne farve skal symbolisere friskhed, fornyelse og det gartneriske arbejde. De "usynlige" gravsten - og det faktum at der er flere af dem - skal symbolisere samarbejdet mellem flere kirkegårde og visionen om udvidelse med flere/andre kirkegårde.

HORSENS har i logoet en lidt mindre skriftsstørrelse end KIRKEGAARDE, grunden til at det netop er tilfældet er, at når vores vision er at udvide gennem samarbejde med landsbykirkegårdene i omegnen, så er Horsens ikke prioriteten - det er Kirkegårdene.

HORSENS KIRKEGAARDE har en grå farve i stedet for sort, for stadig at symbolisere sorgen, men samtidig også for at beholde det friske og lyse i logoet.