Takster

Kirkegårdstaksterne er ens for alle kirkegårde i Horsens Provsti. 

Efter bestemmelse fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke reguleres taksterne én gang årligt med den procentvise udvikling i forbrugerprisindekset, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Den samlede pris fra kirkegården afhænger af:

  • Om afdøde var medlem af folkekirken. Det er gratis for alle medlemmer af folkekirken at erhverve brugsretten til et gravsted.
  • Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, skal erhvervelse af urne- eller kisteplads betales for hele fredningsperioden på én gang. Fredningsperioden for urner er 10 år og for kister 25 år.
  • Om der skal ske kistebegravelse eller urnenedsættelse.
  • Valg af gravstedstype. Kistegrave koster mere i erhvervelse end urnegravsteder. På alle fællesgrave er der obligatorisk vedligehold, d.v.s. at du skal betale for, at kirkegården vedligeholder gravstedet og det fælles gravanlæg. Vælger du et indviduelt gravsted, må du selv vedligeholde gravstedet, men kan også bestille kirkegården til at gøre det.
  • Om du indgår flerårig eller 1 årig vedligeholdelsesaftale. En flerårig aftale koster mere nu-og-her, da du betaler for en lang årrække på én gang - til gengæld er det billigst i længden. 1 årig aftale koster ikke så meget nu-og-her, er mere fleksibel, men dyrest i længden.
  • Hvilke tilkøb du vælger. Kirkegården kan tilbyde udførelse af pleje og vedligehold, levering og udplantning af forårs- sommer- og efterårsblomster, grandækning, samt udlægning af blomsterbuketter og kranse på mærkedage.

 

HUSK at du altid bør besøge kirkegården for at se de forskellige gravstedstyper og omgivelser, før du vælger et gravsted. 

Kontakt vores kirkegårdsassistent for rundvisning og rådgivning.

 

Priser pr. år ved indgåelse af flerårige aftaler: