Takster for 2017Den samlede pris fra kirkegården afhænger af:

  • Om afdøde var medlem af folkekirken. Det er gratis for alle medlemmer af folkekirken at erhverve brugsretten til et gravsted.
  • Om der skal ske kistebegravelse eller urnenedsættelse.
  • Valg af gravstedstype. Kistegrave koster mere i erhvervelse end urnegravsteder. På alle fællesgrave er der obligatorisk vedligehold, d.v.s. du skal betale for at kirkegården vedligeholder gravstedet og det fælles gravanlæg. Vælger du et indviduelt gravsted må du selv vedligeholde gravstedet, men kan også bestille kirkegården til at gøre det.
  • Om du indgår flerårig eller 1 årig vedligeholdelsesaftale. En flerårig aftale koster mere nu-og-her, da du betaler for en lang årrække på én gang - til gengæld er det billigst i længden. 1 årig aftale koster ikke så meget nu-og-her, er mere fleksibel, men dyrest i længden.
  • Hvilke tilkøb du vælger. Kirkegården kan tilbyde udførelse af pleje og vedligehold, levering og udplantning af forårs- sommer- og efterårsblomster, grandækning, samt udlægning af blomsterbuketter og kranse på mærkedage.

 

Priseksempler, medlem af folkekirken.

Priseksempler, IKKE medlem af folkekirken.


HUSK at du altid bør besøge kirkegården for at se de forskellige gravstedstyper og omgivelser, førdu vælger et gravsted. 

Kontakt vores kirkegårdsassistenter for rundvisning og rådgivning.

 

Priser pr. år ved indgåelse af flerårige aftaler:

 

Kontakt os