Vestre kirkegård

Vestre kirkegård blev anlagt i årene efter 1931, hvor tilplantningen påbegyndtes. Kirkegårdens sydøstlige afsnit omkring kapellet er indviet d. 23. april 1939. Afdelingerne nord og nordvest herfor er anlagt og beplantet i 1951 og inviet d. 4. november 1962. Kirkegårdens samlede areal udgør 14,6 ha.

På Vestre Kirkegård ligger Vestre Kapel, som er en flot historisk kirkebygning beliggende i smukke omgivelser på kirkegårdens højeste punkt. Her finder du også vores Minimuseum, som er placeret under kapelbygningen i det tidligere krematorie, der blev taget ud af drift i 1988. På den lavere del af kirkegården nord for kapellet ligger det nye krematorie, som er taget i brug i 1989.

Ud over de almindelige gravsteder rummer kirkegården også et muslimsk afsnit samt en skovkirkegård. 

Skovkirkegården er en traditionel bøgeskov, idyllisk placeret på kirkegårdens højderyg med udsigt ind over byen. Den grænser op til vejen, der fra Silkeborgvej fører ind på Vestre Kirkegård. To portaler i træ viser hovedindgangene til området, der er anlagt med stier, som slynger sig mellem bøgetræerne. Langs stierne er urnegravstederne etableret. Skovkirkegården var allerede ved grundlæggelsen i 1939 en del af planerne og er i dag fuld udvokset. Den blev indviet og taget i brug i efteråret 2021.

Herudover rummer Vestre Kirkegård enkelte bevaringsværdige gravsteder og monumenter, hvor der er opsat skilte med QR koder, som fortæller historien om den/dem, der ligger i gravstedet.

 

Gravstedstyper på Vestre kirkegård

Gravsteder til urner:

 

Gravsteder til kister:

 

Kirkegårdene i Horsens - lidt historie

Læs om kirkegårdenes historie:

Dokument fra Bogværket Danmarks Kirker

 

 

Oversigtskort

 Klik  her hvis du gerne vil have en pdf-udgave (udskriftsvenlig version af oversigtskortet)

Se kirkegården på google maps

 Oversigtskort Vestre Kirkegård