Kendt kistefællesgrave med beplantning

Kendt kistefællesgrave med beplantning findes i afdeling D i 3 små hækafgrænsede haver.

Der må kun placeres en gravsten på hver gravplads, og der må ikke lægges buketter, granpynt og anden udsmykning på gravstedet. Den dertil indrettede kranseplads kan benyttes til dette formål.

Gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården, hvilket betyder, at der i forbindelse med jordfæstelsen skal betales for pasningen for hele fredningsperioden, dvs. indeværende år + 25 år.