Anonym kistefællesgrav

Den anonyme kistefællesgrav på Vestre Kirkegård ligger i afdeling D.

Gravanlægget består af en græsplæne omkranset af beplantning, og er anlagt med henblik på nedsættelse af personer, der har ønsket en anonym gravplads.

Det betyder, at:

  • Du kan ikke overvære nedsættelsen af kisten
  • Du kan ikke få oplyst den præcise gravplads
  • Ægtefælle eller andre pårørende kan ikke blive nedsat i samme gravplads eller lige ved siden af
  • Brugsretten kan ikke fornyes efter fredningsperiodens udløb

 

I forbindelse med begravelsen skal der betales for den obligatoriske pasning for hele fredningsperioden, dvs. indeværende år + 25 år.

Græsplænen er selve gravpladsen og må ikke betrædes, men du er velkommen til at lægge blomster, kranse eller andet pynt på den dertil indrettede kranseplads.