Kendt urnefællesgrave med græs

Kendt urnefællesgrave med græs findes i afdeling D, O og P.

Fælles for afdelingerne er, at gravstederne er tilsået med græs, men der er forskellige regler ift. bed, vaser og gravsten. I afdeling D og P er det ikke muligt at få bed. I afdeling O er der mulighed for at få anlagt et lille bed ved opretstående gravsten, hvori du må udplante blomster, sætte løg, udlægge buketter og granpynt. I gravsteder uden bed, må der placeres 2 vaser, som skal være nedgravet i flugt med jordoverfladen. Disse vaser kan købes af kirkegården. Vær også opmærksom på, at der er forskellige krav til gravstenens størrelse og materiale i de enkelte afdelinger.

Der må ikke lægges blomster og anden pynt på græsset. Det, der ikke kan placeres på liggesten eller i vaser, henvises til kransepladserne.

I forbindelse med urnenedsættelsen i kendt urnefællesgrav skal der betales for pasningen for hele fredningsperioden, dvs. indeværende år + 10 år.


  • Afdeling D

  • Afdeling D

  • Afdeling O

  • Afdeling P

  • Afdeling P