Muslimsk gravanlæg

Gravpladserne ligger i afdeling Q, de er forbeholdt muslimske begravelser og er orienteret i overensstemmelse med muslimske traditioner. Her kan du frit vælge, om du vil erhverve gravstedet som traditionelt eller som kendt fælles kistegravsted.

 

Hvis du erhverver gravstedet som traditionelt kistegravsted, bestemmer du selv indretningen og har selv ansvaret for at passe det. Vær dog opmærksom på, at de gældende bestemmelser i flg. vedtægten bliver overholdt. Kirkegården giver gerne råd og vejledning og tilbyder også at udføre arbejdet for dig mod betaling.

Kirkegården kan desuden tilbyde mod betaling at udføre pleje og vedligehold, samt levere en række tillægsydelser såsom årstidens blomster, buketter på mærkedage, grandækning mv.

 

Hvis du erhverver gravstedet som kendt fælles kistegravsted, bliver det udlagt i græs, og hvis det ønskes, kan der laves et bed øverst på gravstedet. Der må placeres 2 blomstervaser i græsset pr. gravplads, som kan købes af kirkegården.

Gravstedet bliver i dette tilfælde vedligeholdt af kirkegården, hvilket betyder, at der i forbindelse med jordfæstelsen skal betales for pasningen for hele fredningsperioden, dvs. indeværende år + 25 år.