Traditionelle urnegravsteder

De traditionelle urnegravsteder ligger i afdeling A, og området bliver kaldt ”Ny temahave”.

Gravstedet kan indrettes på forskellige måder, og du må gerne selv anlægge gravstedet. Vær dog opmærksom på, at de gældende bestemmelser i flg. vedtægten bliver overholdt. Kirkegården giver gerne råd og vejledning og tilbyder også at udføre arbejdet for dig mod betaling.

Kirkegården kan desuden tilbyde mod betaling at udføre pleje og vedligehold, samt levere en række tillægsydelser såsom årstidens blomster, buketter på mærkedage, grandækning mv.