Tilpasning af kirkegårdsarealerne til ønsker og behovBehovet for arealer til gravsteder og ønskerne til indretningen af vores kirkegårde har ændret sig markant inden for de seneste 50 år. 

Det skyldes først og fremmest, at tidligere var den mest almindelige begravelsesform kistebegravelsen, i dag er det urnenedsættelsen. Et urnegravsted optager ikke nær så stort et areal som et kistegravsted. Det er den enkle forklaring på, at der er masser af begravelsesplads på vores kirkegårde. Faktisk har vi kun behov for ca. halvdelen af det samlede kirkegårdsareal på de 3 bykirkegårde i Horsens, hvis altså arealerne kun skulle bruges til gravsteder. 

Samtidig er der sket ændringer i folks ønsker til deres sidste hvilested - den danske begravelseskultur har ændret sig. I takt med den voksende urbanisering, er der hos mennesket opstået et behov for at trække naturen ind i byerne, hvilket også afspejler sig i ønsker til indretningen af begravelsespladserne og forventningerne til karakteren af omgivelserne på kirkegårdene. Vi ser generelt en ændring der indikerer, at folk ønsker gravanlæg, der er udformet mindre havepræget og mere park/naturprægede.

Kirkegårdsarealerne skal naturligvis tilpasses til disse ændrede behov og ønsker.

At gennemføre denne tilpasning kræver en styret og langsigtet planlagt indsats - En udviklingsplan, som opstiller målsætninger, sætter rammer og udstikker retningen for udførelsen af omlægninger, renoveringer og nyanlæg på arealerne. 

Horsens Kirkegårde har i samarbejde med WAD landskabsarkitekter udarbejdet en udviklingsplan for de 3 bykirkegårde i Horsens.

Læs planens hoveddokumenter