Anonym urnefællesgrav

Den anonyme urnefællesgrav på Østre Kirkegård ligger i den sydlige del af kirkegården ned mod Prip Buus Vej.

Gravanlægget består af en græsplæne omkranset af beplantning, og er anlagt med henblik på nedsættelse af personer, der har ønsket en anonym gravplads.

Det betyder, at:

  • Du kan ikke overvære nedsættelsen af urnen
  • Du kan ikke få oplyst den præcise gravplads
  • Ægtefælle eller andre pårørende kan ikke blive nedsat i samme gravplads eller lige ved siden af
  • Brugsretten kan ikke fornyes efter fredningsperiodens udløb

 

I forbindelse med urnenedsættelsen skal der betales for den obligatoriske pasning for hele fredningsperioden, dvs. indeværende år + 10 år.

Græsplænen er selve gravpladsen og må ikke betrædes, men du er velkommen til at lægge blomster, kranse eller andet pynt på den dertil indrettede kranseplads.