Kendt kistefællesgrave med beplantning

Kendt kistefællesgrave med beplantning findes i afdeling H. Afdelingen er opdelt og anlagt som små gravhaver afgrænset af hække. Inde i de små haveanlæg findes 4 forskellige gravstedstyper, hvoraf kendt kistefællesgrav med beplantning er en af dem.

Gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården, og du kan ikke selv bestemme indretningen og pyntning af gravstedet. I forbindelse med jordfæstelsen skal der betales for pasningen for hele fredningsperioden, dvs. indeværende år + 25 år.