Kendt urnefællesgrave med beplantning

Kendt urnefællesgrave med beplantning findes i afdeling Æ og H.

Urnehaven i Æ er opdelt i små firkanter, som er selve gravstederne, med gul stenbelægning omkring. Gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården, og du kan ikke selv bestemme indretningen af gravstedet.

Afdeling H er opdelt og anlagt som små gravhaver afgrænset af hække. Inde i de små haveanlæg findes 4 forskellige gravstedstyper, hvoraf kendt urnefællesgrav med beplantning er en af dem. Gravstedet kan anlægges med eller uden et lille bed. Kirkegården anlægger og vedligeholder bedet. I bedet kan du selv udplante årstidens blomster, lægge gran mv. eller bestille kirkegården til at gøre det.

I forbindelse med urnenedsættelsen i kendt urnefællesgrav skal der betales for pasningen for hele fredningsperioden, dvs. indeværende år + 10 år.


  • Afdeling Æ

  • Afdeling H