Traditionelle urnegravsteder

De traditionelle urnegravsteder er individuelle gravsteder, der er afgrænset af en hæk, og de findes i afdeling H, J, O, P og Q.

Gravstedet kan indrettes/anlægges på mange forskellige måder, og du må gerne selv anlægge gravstedet. Vær dog opmærksom på, at de gældende bestemmelser i flg. vedtægten bliver overholdt. Kirkegården giver gerne råd og vejledning og tilbyder også at udføre arbejdet for dig mod betaling.

Kirkegården kan desuden tilbyde mod betaling at udføre pleje og vedligehold, samt levere en række tillægsydelser såsom årstidens blomster, buketter på mærkedage, grandækning mv.


  • Afdeling H

  • Afdeling H

  • Afdeling H

  • Afdeling J

  • Afdeling P

  • Afdeling P

  • Afdeling P

  • Afdeling Q